Cenník

Spoločnosť Centrum Kramáre, spol. s r.o. má ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V cenníku nájdete sumy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak nie ste poistencom slovenskej zdravotnej poisťovne, prípadne využívate služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Centrum Kramáre, spol. s r.o

Jednodňová chirurgia, estetická medicína, ambulantná zdravotná starostlivosť

 Jednodňová chirurgia ( chirurgia hlavy a krku, ORL, detská urológia)

(podľa zdravotnej poisťovne pacienta a typu operačného zákroku sú pre poistencov slovenských zdravotných poisťovní výkony hradené/čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia – podrobnejšie informácie poskytneme na požiadanie  na recepcii)

Detská chirurgia (výber termínu a operatéra) výkon v CA

od 200 Eur

Detská urológia (výber termínu operácie, operatéra) výkon v CA

od 200 Eur

Spojený zákrok (urológia+ ORL, chirurgia+ORL) výkon v CA

280 Eur

Urológia – samoplatcovia/ZP

od 450 Eur/245 Eur

Tonsilektómia – samoplatcovia/ZP

550 Eur/245 Eur

Endoskopická adenoidektómia – samoplatcovia/ZP

550 Eur/245 Eur

Septoplastika – samoplatcovia/ZP

700 Eur/245 Eur

Tonsilektómia a adenoidektómia – samoplatcovia/ZP

750 Eur/260 Eur

Tonsilotómia a adenoidektómia – samoplatcovia/ZP

700 Eur/245 Eur

Tonsilektómia a palatouvuloplastika – samoplatcovia/ZP

750 Eur/260 Eur

FESS – samoplatcovia/ZP

800 Eur/260 Eur

FESS + ďalší výkon ORL – samoplatcovia/ZP

950 Eur/275 Eur

Septoplastika + ďalší ORL výkon – samoplatcovia/ZP

900 Eur/260 Eur

Turbinoplastika – samoplatcovia/ZP

350 Eur/245 Eur

LMCH (hlasivky - samoplatcovia)/ZP

600 Eur/245 Eur

Augmentácia hlasiviek – samoplatcovia/ZP

od 800 Eur (podľa materiálu)

Myringotómia – samoplatcovia/ZP

200 Eur/85 Eur

Ventilačné trubičky

50 Eur + anestézia

Extirpácia LU na krku/ZP

450 Eur/245 Eur

Ostatné ORL výkony (v celkovej anestézii)

od 200 Eur

Palatouvuloplastika – samoplatcovia/ZP

650 Eur/245 Eur

Liečba chrápania (podľa počtu výkonov)-samoplatcovia/ZP

od 500 Eur/245 Eur

Odber vzorky na rozbor sliznice DC

150 Eur

Rádiofrekvenčná chirurg. terapia slizníc- samoplatcovia/ZP

od 300 Eur (počet, lokalita) /245 Eur

ORL - Výber termínu operácie, výber operatéra (ZP)

od 200 Eur

Celková anestézia(samoplatca)

85 Eur

Sprievodná osoba (pri pacientoch nad 6 rokov)

15 Eur/noc

Jednolôžková izba

50 Eur

Jednorázové prádlo (na vyžiadanie)

15 Eur

Papuče (na vyžiadanie)

10 Eur

 

                                                                                                          

 

Plastická a estetická chirurgia

Úpravy kože a podkožia

Odstránenie malého znamienka

70 Eur

Odstránenie veľkého znamienka (nad 1,5 cm)

od 100 Eur

Odstránenie kožného, podkožného tumoru

od 150 Eur

Chirurgická korekcia jazvy podľa náročnosti

od 70 Eur

Opich keloidu

 15 Eur/1x

Modelácia tela

Augmentácia (zväčšenie) prsníkov

od 1650 Eur ( zákrok)

Modelácia prsníkov

od 1950 Eur ( zákrok)

Operácia ovisnutého brucha (abdominoplastika)

od 1600 Eur (zákrok)

Malá abdominoplastika

od 1100 Eur (zákrok)

Liposukcia

cena po konzultácii a množstva odsatého  tuku

Korekcia malých pyskov

od 500 Eur (zákrok)

Chirurgická korekcia tváre

Korekcia podbradku

od 650 Eur

Zdvihnutie obočia

od 450 Eur

Lifting čela

od 750 Eur

Korekcia vertikálnej vrásky čela

od 750 Eur

Korekcia obidvoch odstávajúcich ušníc

600 Eur

Face lift

od 1700 Eur

Operácia horných viečok (blefaroplastika)

600 Eur

Operácia dolných viečok

700 Eur

Korekcia vonkajšieho nosa (s osteotómiou)

Od 1150 Eur

Korekcia špičky nosa

Od 850 Eur

Iná drobná korekcia vonkajšieho nosa

od 350 Eur

Chirurgia ruky

Operácia syndrómu karpálneho kanála (samoplatca)

150 Eur

Operácia dupuytrenovej kontraktúry (samoplatca)

200 Eur

Odstránenie zarastajúceho nechtu (samoplatca)

od 70 Eur

Operácia skákavého prsta (samoplatca)

od 100 Eur

Ostatné platby

Konzultácia s plastickým chirurgom

25 Eur/ pol hodina                 1

Každá ďalšia konzultácia pred operáciou

20 Eur/ pol hodina                 1

Noc 1x

50 Eur

Sprievodná osoba (počas noci)

25 Eur                                      2

Jednolôžková izba

50 Eur

Celková anestézia

160 Eur

Jednorazové prádlo (na vyžiadanie)

15 Eur

Papuče                                                                                          

10 Eur

1-        Uhradená cena za konzultáciu bude odrátaná  z konečnej ceny výkonu, v prípade absolvovania zákroku na našej klinike

2-        Vlastná posteľ

Estetická nechirurgická  medicína

Konzultácia bez výkonu

20 Eur

Botulotoxín (1 lokalita - čelo)

180 Eur

Botulotoxín (1 lokalita - oči)

120 Eur

Botulotoxín (každá ďalšia lokalita tváre)

80 Eur

Botulotoxín (podpazušie - obidve strany)

250 Eur

Botulotoxín (dlane, plosky nôh)

230 Eur

Augmentácia (zväčšenie) pery injekčne výplňovými materiálmi

od 200 Eur (podľa materiálu)

Augmentácia (korekcia) vrások  výplňovými materiálmi

od 180 Eur (podľa materiálu)

Aplikácia kolagénu -  tvár/ tvár+dekolt/tvár+dekolt+krk

180/230/260 Eur

Aplikácie biodermálnych nití (mezonití)

cena podľa materiálu

Vráska hnevu (nite)

od 120 Eur

Zdvihnutie obočia (nite)

od  250 Eur

Vrásky okolo očí (nite)

od 250 Eur

Vrásky na čele (nite)

od 140 Eur

Vyhladenie vrások nad hornou perou (nite)

od 220 Eur

Lifting sánky tzv. syslíkov (nite)

od 250 Eur

Lifting podbradku (nite)

od 120 Eur

Lifting krku (nite)

od 300 Eur

Spevnenie ovisnutých ramien (nite)

od 350 Eur

Spevnenie ochabnutého brucha (nite)

od 400 Eur

 

Spoločný cenník služieb v ambulancii pre všetky odbory

Vyšetrenie na žiadosť pacienta   ( v nezazmluvenenj ambulancii)

30 Eur

Vyžiadaná osobná konzultácia a poradenstvo v čase ordinačných hodín

10 Eur

Celkové ORL vyšetrenie pre rôzne administratívne účely

45 Eur

Celkové foniatrické vyšetrenie pre rôzne administratívne účely

50 Eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5 Eur

Vyžiadaná osobná konzultácia a poradenstvo mimo ordin.hodín(NA)

50 Eur

Laser terapia (tinnitus, PND - 1 oblasť)

5 Eur /1 aplikácia

Laser terapia – PND + tinnitus

8 Eur/ 1 aplikácia

Laser terapia (celé telo/jedna oblasť/hĺbková sonda)

10 Eur/ 1 aplikácia

Laser terapia (plošný scaner/jedna oblasť)

15 Eur/ 1 aplikácia

Infúzia (Celaskon 500 mg)

20 Eur

Infúzia (hlasový profesionál/dysfónia)

35 Eur

Infúzia (1 liek)

od 8 Eur

Infúzia (2 lieky)

od 10 Eur

Infúzia (3 a viac)

od 12 Eur

Kombinovaná terapia (inf.+ laser, 1+1)

11 Eur

Kombinovaná terapia (inf. + laser, 2+1)

14 Eur

Kombinovaná terapia (inf.+laser, 3+1)

16 Eur

Kombinovaná terapia (inf.+laser, 2+2)

15 Eur

Kombinovaná terapia (inf.+laser, 3+1)

15 Eur

Kombinovaná terapia (inf.+laser, 3+2)

20 Eur

Služby nad rámec verejného zdravotného poistenia

od 10 Eur

Výber termínu, lekára

15 Eur

Hlasová analýza (PC diagnostika)

20 Eur

Hlasová analýza (terapia)

od 15 Eur

   
   

Inhalácia

5 Eur/20 minút + liek

Preventívna prehliadka hlasový profesionál

15 Eur/hlas

Preventívna prehliadka hlasový profesionál

35 Eur/hlas, sluch

Dychové cvičenia

20 Eur

Tympanometria (samoplatcovia)

15 Eur

Audiometria (samoplatcovia)

20 Eur

Slovná audiometria (samoplatcovia)

25 Eur

Endoskopia rigídnym endoskopom (samoplatcovia)

15 Eur

Videofibroskopia (samoplatcovia)

30 Eur

Videostroboskopia (samoplatcovia)

35 Eur

Stroboskopia (samoplatcovia)

25 Eur

Nastreľovanie náušníc

30 Eur + cena náušníc

Prepichnutie uší ihlou

20 Eur

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ohľadom cien iných operácií sú pacienti informovaní podľa typu diagnózy a zdravotnej poisťovne osobne pri vyšetrení, telefonicky (0918 404 903)  alebo e-mailom.

Naše služby:

Chirurgia

Vyšetrenia

Denný stacionár

Laserová terapia

Ušno-nosno-krčná ambulancia

Foniatrická ambulancia

Ambulancia plastickéj a estetickej chirurgie

Detská urologický ambulancia