Chirurgia - typy operačných zákrokov

"Estetické, otorinolaryngologické, či chirurgické zákroky v oblasti hlavy, krku a rúk vykonávame najmodernejšími postupmi a technikou. Podľa typu diagnózy operačné výkony realizujeme v lokálnej a celkovej anestézii."

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku

(ušno-nosovo-krčné)

Estetická a plastická chirurgia

 

Detská Urológia ( chlapci)

  • Operácia fimózy  ( cirkumcízia)
  • Frenulotómia
  • Operácia prietrže( hernie)
  • Operácia nezostúpeného semenníka
  • operácia hydrokély
  • operácia varikokély
  • rôzne druhy operačných zákrokov po konzultácii s detským urológom

 

Napíšte nám