Foniatrická ambulancia

"Pre pacientov, ktorí trpia dysfóniou alebo sa svojím hlasom živia, ponúkame profesionálne foniatrické vyšetrenia. Stačí sa objednať a nechať svoje hlasivky preskúmať odborníkom. Predídete tak ich trvalej zmene a zabezpečíte im správnu liečbu. "

Vyšetrenie hlasivek

Jeho zafarbenie, intenzita a hĺbka sú charakteristické pre každého z nás. V prípade zmeny hlasu je potrebné zistiť, o aké ťažkosti ide, správne stanoviť diagnózu.

Ste hlasový profesionál? Ak áno, znamená to, že počas svoje práce používate svoj hlas ako pracovný nástroj. Vtedy je potrebné sa o hlasivky starať. Veľmi dôležitá je prevencia. Pravidelné kontroly hlasiviek, či nie je zmenený ich tvar, či dostatočne kmitajú, správne pri rozprávaní doliehajú.... Toto všetko vplýva na čistotu hlasu. Aby sme nemuseli riešiť rôzne typy ochorení hlasiviek, dávame dôraz na prevenciu a prípadné hlasové cvičenia. Navštívte našu ušno- nosovo- krčnú ambulanciu za účelom preventívneho vyšetrenia hlasiviek.

Vyšetrenie hlasiviek je potrebné u pacientov, ktorí nemajú čistý hlas. Tomuto stavu hovoríme dysfónia alebo inak zachrípnutie. Príčin dysfónie je veľké množstvo a liečba vždy závisí od typu ochorenia hlasiviek. V prípade, že pacient dlhodobo nemá jasný hlas, je nevyhnutné, aby boli jeho hlasivky správne vyšetrené a následne liečené, aby sa predišlo trvalým zmenám.

 

Napíšte nám