O nás

Centrum kramáre

Klinika jednodňovej chirurgie je zameraná na operačné výkony, ktoré nevyžadujú dlhodobú hospitalizáciu.
Pacient je prijatý na chirurgické riešenie v deň zákroku a v ten istý deň poobede prípadne večer je prepustený domov.
U niektorých operačných zákrokov si ponechávame pacienta v starostlivosti do ďalšieho rána.

Jednodňová chirurgia

Hospitalizácia na klinike neprekročí 24 hodín. Prinášame pre našich pacientov alternatívu rýchleho riešenia ich zdravotného stavu bez dlhých čakacích dôb na operáciu. Vysokokvalifikovaný personál a najmodernejšie vybavenie ambulancií a operačnej sály dávajú pacientom záruku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Počas ambulantného vyšetrenia aj v priebehu celej hospitalizácie sa o pacientov starajú špecializované zdravotné sestry so skúsenosťami v chirurgických odboroch, internej a urgentnej medicíny/JIS a ARO/.

Pred operačným riešením zdravotného stavu je každý pacient vyšetrený konkrétnym lekárom - podľa odbornosti. V prípade potreby doplníme potrebné vyšetrenia pre stanovenie správnej diagnózy a operačného postupu. Po stanovení termínu operácie každý pacient absolvuje odber krvi a interné predoperačné vyšetrenie. Ak plánujeme operáciu v celkovej anestézii (pacient počas operačného zákroku spí), je potrebné aj anesteziologické vyšetrenie, ktoré sa uskutoční v deň operačného zákroku. Tím lekárov pracujúcich na našej klinike je zložený so špecialistov v nami poskytovaných odboroch. Ich vzdelanie a dosiahnuté úspechy sú pre našich pacientov istotou.

Flexibilita

Zdravie je najdôležitejšie pre spokojný život každého z nás. V súčasnosti je veľmi dôležité rýchle vyriešenie zdravotných ťažkostí, aby sme sa za pomerne krátku dobu mohli vrátiť späť do svojho bežného životného kolobehu. Dávno prešla doba, aby sme čakali, že za nás niekto niečo zaplatí. V živote platíme za všetko, ale na zdravie akosi zabúdame.

My ponúkame zdravotné služby s finančnou spoluúčasťou pacienta. Dávame možnosť pacientom sa rozhodnúť, či budú čakať na bežný chirurgický výkon v zástupe s inými pacientmi pol roka, alebo budú mať svoje zdravotné ťažkosti za sebou v krátkej dobe a navyše, budú vedieť kto ich operuje, ako operácia bude prebiehať a budú odchádzať so zdravotného zariadenia s pocitom, že neboli len ďalší „kus“ na operačnej sále. Naša rodinná pohoda, ktorá je citeľná s každého kúta kliniky - od vstupu na vonkajšie plochy pozemku až po operačnú sálu - sa určite prenesie aj na Vás a Vašich príbuzných.