Zápal stredného ucha

Zápal stredného ucha patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia v detskom veku, ale vyskytuje sa pomerne často aj u dospelých pacientov.


Zápal stredného ucha patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia v detskom veku, ale vyskytuje sa pomerne často aj u dospelých pacientov.
 Väčšinou prichádza ako komplikácia vírusových alebo  bakteriálnych infekcií dýchacích ciest . Je častým ochorením  u malých detí, jednak z dôvodu, že pri infekte dýchacích ciest a plnom nošteku  deti  nevedia smrkať a infekcia spolu s hlienmi  sa veľmi  ľahko  môže dostať do  oblasti stredoušnej trubice, ktorá  spája  nosohltan a stredné ucho. Malé  deti majú  anatomicky predispozíciu k tomuto ochoreniu, nakoľko stredoušná trubica je v tomto veku  veľmi  široká, krátka a postavená  kolmejšie k nosohltanu ako  u starších detí  a dospelých pacientov. Ochorenie môže byť  vírusového alebo  bakteriálneho  pôvodu. Spravidla vírusové ochorenie  rýchlejšie ustúpi, nie je potrebná  antibiotická  liečba.

VZNIK OCHORENIA

Veľmi  častou príčinou recidivujúcich zápalov stredného ucha je zväčšená a nainfikovaná nosohltanová mandľa. Typické je to najmä  pre deti v predškolskom veku. Vtedy je riešením endoskopická adenoidectomia- teda endoskopické  vyoperovanie nosohltanovej mandle. 

V neposlednom rade sa na vzniku  ochorenia môže podieľať aj oslabený imunitný systém. Najčastejšie zápal stredného ucha vzniká sekundárne, ako  komplikácia infektu horných dýchacích ciest - nádchy, chrípky, ale môže zriedkavejšie vzniknúť aj primárne ako samostatné ochorenie. To je častejšie spôsobené u detí, u ktorých môžu byť napr. vývojové poruchy na uško, nefunkčná stredoušná  trubica, nedostatočne preliečený  zápal v predchádzajúcom období. 

U malých detí je prvým príznakom, že sa  čosi deje plačlivosť, nervozita, dieťa sa začne chytať za uško, môže mať zvýšenú  alebo  až vysokú teplotu. V tomto  štádiu sa zápal rozvíja, môže sa v strednom uchu tvoriť tekutina, ktorá  tlačí na blanu bubienka. Je potrebné  podrobné vyšetrenie uška odborníkom, aby posúdil, či nie je potrebná napr. paracentéza( drobný  nárez na blane bubienka, cez ktorý sa uvoľní tekutina a výrazne ustúpi bolesť).Nie  vždy samozrejme  spôsobuje bolesť v uchu len prítomnosť tekutiny. Sliznica stredného ucha je pri zápale červená, prípadne opuchnutá, pacient má  pri  vyšetrení  ucha  zapálenú - červenú blanu bubienka. V strednom uchu sa nemusí  počas zápalu vôbec vytvoriť sekrét- tekutina, hlien... vtedy hovoríme o suchom nehnisavom zápale stredného ucha. Pri silnej bakteriálnej infekcii sa môže vytvoriť až hnisavý sekrét v stredoušnej dutine. Takýto zápal sa vždy musí  liečiť antibiotikami. 

LIEČBAZápal stredného ucha je možné  zvládnuť aj bez antibiotickej liečby v prípade, že sa sa nejedná o bakteriálny zápal. Vtedy postačí  lokálna liečba cez zvukovod - kvapky proti bolesti ucha,  lieky proti bolesti  a zápalu na podklade indometacínu( Brufen, Nurofen...). Keď sa  jedná  o bakteriálny zápal, čo  vie správne zhodniť lekár pri  otomikroskopickom vyšetrení, prípadne odoberieme  hlienový  alebo  hnisavý sekrét na kultivačný rozbor, vtedy pacientovi indikujeme antibiotickú liečbu- buď lokálnu alebo  celkovú. Lokálna ATB liečba sa realizuje pomocou ušných ATB kvapiek viac krát denne, celková  ATB liečba sa  malým deťom dáva v podobe sirupu jeden alebo viac krát denne. Pri  podozrení  na bakteriálny zápal je vždy dobré zobrať z uška vzorku sekrétu na kultivačný rozbor, aby sme mali  informáciu o tom, aký typ baktérie  tento zápal spôsobil a v prípade, že liečba nenapreduje ako  by sme chceli, môžeme terapiu podľa výsledku kultivácie upraviť alebo  úplne zmeniť. 

V súčasnosti sa  toto ochorenie spravidla dobre zvládne aj v domácom prostredí. Je potrebné ucho chrániť pred vodou, chladom, vetrom, ale určite nie vkladaním vaty alebo  gázy do ucha, čo sa veľmi  často  robí.  Zvukovod by mal ostať voľný, aby bol vetraný, pretože v prípade, že  ho uzavrieme napr. vatou, v podstate podporíme  množenie baktérii v uchu- vytvoríme im ideálne podmienky. Občas sa aj v dnešnej dobe- ére ATB stane, že pacient nereaguje na liečbu správne alebo  dostatočne, môže sa jednať o silne rezistentnú baktériu, ktorá je odolná  voči  bežne dostupným ATB, vtedy je potrebné  dieťa aj hospitalizovať a nastaviť ho  na  infúznu liečbu, aby sme jednak  predišli dehydratácii a tiež  intravenózne – do žily aplikovali  ATB. Vo veľmi  zriedkavých prípadoch môže dôjsť až  k zápalu  okolitej kosti a vtedy je potrebná aj chirurgická  liečba.

 

KOMPLIKÁCIE Komplikáciou zápalu stredného ucha je už vytvorenie hnisavého sekrétu v uchu, ktorý pod tlakom môže spôsobiť pretrhnutie blany bubienka. Pacientovi sa po  takomto  pretrhnutí bubienka výrazne uľaví, ale môže tu vzniknúť problém, že sa blana bubienka po  zápale nezahojí. Preto je lepšie tomuto  predchádzať odborným ošetrením a terapeutickým narezaním blany bubienka. Pri opakovaných zle liečených alebo nedostatočne liečených zápaloch stredného ucha môže toto ochorenie prejsť do  chronického zápalu  , ktoré je veľmi  často  spojené aj s poruchou sluchu.  Vtedy je  potrebné chirurgické riešenie. Najhoršou komplikáciou, dnes už chvalabohu sa vyskytujúcou len veľmi  zriedkavo a skôr u nedisciplinovaných pacientov (rodičov) je meningitída - zápal mozgových blán. 

V lete sa  zápaly stredného ucha vyskytujú  zriedkavejšie a príčinou ich vzniku môže byť prechod zápalu  z vonkajšieho zvukovodu cez blanu bubienka do stredného ucha. Príčinou vzniku zápalu  vonkajšieho  zvukovodu je veľmi  často práve potápanie sa v rôznych prírodných nádržiach, prípadne v zle čistených bazénoch.  Ak máme dieťa  „citlivejšie na uši“, je dobré  aspoň ušká   poriadne usušiť, prípadne  preventívne ošetriť dezinfekčnými kvapkami alebo  roztokmi. 

AKO  ZABRÁNIŤ OPAKUJÚCIM SA ZÁPALOM STREDNÉHO UCHA?Pri infekte horných dýchacích ciest správne čistiť nos, správne smrkať, nie pod veľmi  silným  tlakom, snažiť sa čo najskôr tento  zápal v nose a noshltane zvládnuť, spať s mierne vyvýšenou hlavou, aby sa  prípadný  hlien alebo  hlienohnis nedostali  do  stredoušnej trubice. U detí, u ktorých je zistená zväčšená  nosohltanová  mandľa je potrebné  ju  z nosohltana čím skôr odstrániť.