Urologická operácia u detí - operácia fimózy

Jednou z najčastejších operácii v chlapčenskom veku je urologická operácia - operácia fimózy, ktorá je zaradená do jednodňovej chirurgie. To znamená, že pacient je v deň operačného zákroku prijatý a spravidla aj prepustený do domáceho ošetrenia.

Operácia fimózy

U chlapcov je prirodzeným javom, že pri narodení je vnútorný list predkožky zlepený so žaluďom, čo sťažuje prehrnutie predkožky a čistenie predkožkového vaku. Rastom dieťaťa, rannými erekciami, jemnou hygienou sa adhézie postupne uvoľňujú. Do ukončenia tretieho roku života by mali byt tieto zrasty uvoľnené natoľko, že by sa predkožka dala voľne pretiahnuť cez žaluď. Nie je dôvod na násilné uvoľňovanie predkožky v tomto veku, ak sa nevyskytujú žiadne ťažkosti s močením, zápaly, bolesti, krvácanie, eventuálne pozitívny  močový nalez v zmysle hnisu, baktérií.

Ak zúženie predkožky trvá aj po tomto veku, ak to robí akékoľvek ťažkosti, je odôvodnené odborne vyšetrenie dieťaťa u detského urológa. Mnohokrát je dieťa odoslane na vyšetrenie pre nalez hnisu alebo baktérií v moci pri preventívnych prehliadkach, bez klinických ťažkostí alebo aj so známkami zápalu predkožkového vaku. Často je pod neuvoľnenou častou vnútorného listu predkožky viditeľne nahromadenie tzv. smegmy, ktoré presvíta v podobe belavých platov. Nález môže viesť k bezdôvodnej panike rodičov.

Väčšine týchto ťažkostí je možné predchádzať šetrnou, postupnou, nenásilnou, pravidelnou starostlivosťou o čistotu predkožkového vaku. V období od narodenia do tretieho roku života sa možno jemne pokúšať o postupné rozširovanie predkožky počas resp. po skončení kúpania, keď je predkožka zmäknutá. Je to potrebne robiť jemne, bez bolestivých pocitov dieťaťa. Sťahujeme predkožku tak, aby sa objavilo vonkajšie ústie  močovej rúry. Ak nie je žiadny problém, pokračujeme so sťahovaním predkožky postupne  cez cely žaluď. Predkožkový vak zvnútra jemne vyčistíme, vysprchujeme resp. opláchneme prúdom vody, vhodnej teploty. U malých detí nepoužívame žiadne mydlá, mastičky, zásypy. Na zaver musíme vždy bezpodmienečne zhrnúť predkožku cez žaluď späť, do pôvodnej polohy.

Pokiaľ nie je vnútorný list predkožky úplne uvoľnený a nerealizuje sa pravidelne hygiena, môže sa smegma hromadiť vo vaku. Jej zinfikovanie spôsobí bolestivý zápal .Pri pravidelnej hygiene predkožkového vaku nemusí dôjsť k zápalu aj keď nie je vnútorný list  úplne uvoľnený.

Po tretom  roku života aj u chlapcov bez klinických ťažkostí je vhodné vyšetrenie detským urológom za účelom prehodnotenia ďalšieho postupu pri pretrvávaní fimózy, konglutinácie  /prilepenie vnútorného listu predkožky k žaluďu/. Je potrebne vylúčiť alebo potvrdiť tzv. krátku uzdičku, ktorá spôsobuje pretrvávanie rôznych stupňov konglutinácie. V súčasnosti sa už nedoporučuje uvoľňovanie prilepeného vnútorného listu prepučia pri jednoznačnom náleze krátkej uzdičky. Je vhodné komplexné riešenie, ktoré spočíva v operačnom prestrihnutí uzdičky, zastavení krvácania a kompletnom uvoľnení vnútorného listu predkožky. Výkon u detí do 18. rokov života je potrebné robiť v ľahkej celkovej anestézii, aj keď trvá väčšinou do 10 minút.

Pri pretrvávaní relatívnej alebo úplnej fimózy je tiež potrebný operačný výkon v celkovej anestézii - tzv, obriezka, ktorá trvá do 45 minút. Sú dva typy - čiastočná, kedy sa odstráni len zúžená časť vonkajšieho listu predkožky a  znesie sa celý vnútorný.

Tzv. radikálna obriezka znamená, že oba listy predkožky sa odstránia kompletne a žaluď je doživotne úplne nekrytý.

Po operácií je potrebne prekonať niekoľkodňové obdobie /individuálne 1-3 dni/ ťažkosti pri močení a hygiene dieťaťa. Môže  dôjsť k dočasnému, prechodnému zastaveniu močenia. Ide o reflexné zadržanie močenia pre bolesti pri kontakte moču s operačnou ranou. Pomôže sedací kúpeľ, odvedenie pozornosti dieťaťa, čas, trpezlivý a láskavý prístup. Je vhodne pred močením jemne , čiastočne stiahnuť predkožku na špicu žaluďa, aby operovaná časť neprišla do styku s močom. Hojenie urýchľuje kľudový režim, vyplachovanie predkožkového vaku resp. operačnej rany roztokom repíka, kamiliek. Po odoznení alebo zmiernení ťažkostí dieťaťa je potrebné začať s mobilizáciou t.j. pokračovať v pravidelnom čistení predkožkového vaku. Nikdy sa nesmie ponechať predkožka vyhrnutá cez žaluď.

Síce materiál je vstrebateľný, ale vypadnutie stehov trvá aj mesiac. Po tomto termíne pokladáme pacienta za zhojeného a je možné sa zaradiť do akýchkoľvek, primeraných fyzických aktivít. Platí doživotná hygiena predkožkového vaku.