Ochorenie skákavého prsta

Ochorenie skákavého prsta vzniká v dôsledku zúženia šľachovej pošvy, prípadne zhrubnutia samotnej šľachy. Tieto faktory potom bránia riadnemu pohybu šliach a zohýbaniu prstov, pri ktorom je prechod cez postihnuté miesto veľmi bolestivý. Problematické býva aj následne navrátenie prsta do pôvodnej polohy, ktoré je v horších prípadoch možné len s pomocou druhej ruky. Ochorenie vzniká vplyvom zápalovej činnosti, ktorej mnohokrát predchádza opakovaná fyzická záťaž alebo traumatický zážitok – úraz, a postihuje najmä ľudí s reumatickými problémami a cukrovkou.

V prípade, že nezaberá konzervatívna liečba, odporúčame návštevu centra jednodňovej chirurgie. Ak to náš odborný tím uzná za vhodné, podstúpi pacient pri lokálnej anestézii chirurgický zákrok ruky, po ktorom pocíti okamžitú úľavu. Celkový výsledok však závisí aj od dodržiavania pooperačných rehabilitačných zásad.

Napíšte nám