MUDr. Ševčíková Katarína

"lekár v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku"

narodená v roku 1994 v Bardejove

absolventka LFUK v Bratislave v roku 2020

Po ukončení štúdia nastúpila na pozíciu sekundárneho lekára.

Od októbra 2020 je zaradená v špecializačnom programe otorinolaryngológia SZU.

Fotogaléria