MUDr. Nedomová Barbora, PhD.

"anesteziológ"

-          špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína

-          štúdium ukončila v roku 2000 na LF UK Bratislava

-          od roku 2000 -  Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava

-          v roku 2003 -  Kvalifikačná atestácia I.stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia

-          v roku 2006  Kvalifikačná atestácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

-          od roku 2016 súčasťou tímu lekárov kliniky Centrum Kramáre, spol. s r.o.

-          absolvovala viacero zahraničných stáží  v Paríži  (Département d´Anesthésie-Analgésie-Réanimation , Institute Gustave-Roussy, Villejuif,         Hôpital Universitaire Necker - Enfants malades, Service d´Anésthesie – Réanimation)