zdravo schudni

"Chat o zdravom životnom štýle - utorok, streda, štvrtok - od 13:00 do 14:30 hod. Objednajte sa na konzultáciu a vstupné vyšetrenie."

Vážení naši pacienti,

sme radi, že Vám môžeme predstaviť našu novú službu, ktorú sme nazvali - ZDRAVO Schudni. 

Prostredníctvom našej recepcie sa môžete objednať na vstupné vyšetrenie a konzultáciu, ktorej súčasťou je jednak poradenstvo v oblasti stravovania, pohybu, vyšetrenie pacienta s odberom krvi. Následne bude dohodnutý ďalší postup v závislosti od potreby každého pacienta individuálne. 

FOTOGALÉRIA