Nebojme sa anestézie

Článok celkovej anestézii a prečo sa jej netreba báť.

Celková anestézia je navodenie "umelého spánku" počas operácie. V celkovej anestézii sa v našej klinike Centrum Kramáre robia ORL operácie napr. operácie krčných a nosových mandlí, nosa, hlasiviek, a operácie plastickej chirurgie napr. operácia ušníc, prsníkov a ďalšie estetické operácie, nebo urologické operácie ako napr. operácia predkožky u chlapcov a mnohé iné.

Pred celkovou anestéziou anesteziológ lekár, ktorý sa stará o pacienta počas operačného zákroku a riadi anestéziu, skontroluje zdravotnú dokumentáciu a  výsledky vykonaných vyšetrení, ktoré má  pacient zrealizované ešte pred  príchodom na operačný  zákrok. Nasleduje pohovor s pacientom, u detského pacienta s rodičmi, zodpovedanie na prípadné otázky, oboznámenie s priebehom operácie. 20-30 minút pred operáciou sa podá tabletka alebo roztok s liekom tlmiacim stres. Počas samotnej anestézie sa okrem anestetík podávajú aj lieky proti pooperačnej bolesti, opuchu, tekutiny a  ak je potrebné, ďalšie lieky. Pri prebúdzaní detských pacientov v tzv. prebúdzacej  miestnosti, ktorá je vedľa operačnej sály, je prítomný rodič a pokračuje sledovanie každého pacienta anesteziologickým tímom až do úplného prebudenia.

Prečo sa netreba báť celkovej anestézie? Použité anestetiká  a prístroje sú moderné, bezpečné, monitorujú sa všetky vitálne funkcie. Náš personál je profesionálne vyškolený, má  skúsenosti s detskými  aj dospelými  pacientmi. Operácie v celkovej anestézii by sme dnes zaradili  mnohokrát ako  správnu  voľbu liečby. Nakoľko  odpadáva samotný stres pacienta počas operačného zákroku, výkon je prevedený bez bolesti a najmä  detský pacient nie je vystavený „zlému  zážitku“ z operácie, ktorý niekedy pretrváva v podvedomí až do  dospelosti.

Tiež by sme radi uviedli, že personálne, prístrojové aj priestorové  vybavenie našej kliniky je v súlade s platnou legislatívou a vestníkmi MZ SR. Všetky predoperačné vyšetrenia, ktoré  od našich pacientov požadujeme sú potrebné  pre správne zhodnotenie zdravotného  stavu pred operáciou a celkovou anestéziou.

 

FOTOGALÉRIA