Informácie pre pacientov

Takmer každý sa počas života stretol s nepríjemným pískaním, hučaním či šumením v ušiach. Tento nepríjemný zdravotný problém, odborne nazývaný tinnitus, postihuje až 30% prevažne ľudí starších nad 65 rokov, no postihuje aj mladších ľudí.

Trápi vás hučanie, pískanie či šumenie v ušiach?

Slovo „tinnitus“ pochádza z latinčiny, kde „tinniere“ znamená zvoniť. Najstaršie písomné záznamy o tinnite sú zo  starého Egypta (pred 3 500 rokmi). Ďalšie správy a spôsob liečby sú z Babylonu, Indie, Perzie, Grécka a Ríma. Paracelzus už v roku 1500 vysvetľoval, že tinnitus môže spôsobiť extrémny hluk (rachot pušiek...) 

Okolo roku 1800 sa už robili elektronické experimenty na ovplyvnenie ochorenia. Tinnitus neobišiel ani slávne osobnosti. Ochorením trpeli Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana, Martin Luther, Jean-Jacques Russeau i Barbara Streisandová, ktorá v Amerika založila nadáciu Tinnitus.
 

"Tinnitus je len príznak." Nepovažuje sa spravidla za samostatne ochorenie, pretože ho niečo musí vyvolávať. Počuje ho len pacient, ktorý udáva  hučanie, šumenie, zvonenie v jednom alebo v obidvoch ušiach. Niekedy pacienti udáva len pocit, že im hučí v celej hlave a nevedia tento stav identifikovať. Tinnitus býva sprievodným znakom pri niektorých ochoreniach, ktoré priamo  vôbec nelieči ORL lekár. Často na tinnitus trpia pacienti s vysokým tlakom,  poškodenou krčnou chrbticou, alebo aterosklerózou. Samozrejme, že môže byť problém aj priamo v uchu. Príčin, prečo vzniká u pacientov tinnitus je  veľa a vždy je potrebné vyšetrenia smerovať k odhaleniu vyššie uvedených diagnóz, alebo upraviť napríklad liečbu pacienta, ktorý sa lieči na vysoký krvný  tlak. Pacient môže dlhodobo užívať lieky na zníženie tlaku krvi, napriek tomu sa tlak môže meniť a sprievodným znakom je tinnitus.  Keď sa upraví terapia, tinnitus u pacienta odznie.

Príčiny vzniku tinnitu sú všeobecné, ako som uviedla môžu to byť ochorenia chrbtice, kardiovaskulárneho systému, ale aj ochorenia napr. vo vnútornom uchu. Tinnitus sa môže vyskytnúť u pacienta, ktorý bol  na hlučnom koncerte, diskotéke, alebo mu  v blízkosti niečo vybuchlo pri  uchu. Takýto tinnitus je spojený často aj s poruchou sluchu jednostrannou alebo obojstrannou.  Z vážnejších diagnóz by som uviedla neurinóm, ochorenie priamo v oblasti ucha, u ktorého jedným z príznakov môže byť pravé jednostranný úporný tinnitus.

Tinnitus môže vzniknúť po  nejakej akutraume/ koncert, výbuch/, prípadne napríklad po úraze hlavy. Vtedy môžeme hovoriť o akútnom tinnite, aj keď v praxi to takto priamo neoznačujeme. Tinnitus, ktorý  trvá dlho a pacient príde na ambulanciu po pol alebo 1 roku od začiatku tinnitu je dlhodobý. Rozdiel je najmä v terapii a úspechu liečby. Pretože pri tinnite, možno ešte viac ako u iných príznakov ochorení alebo samotných ochorení platí, čím skôr pacienta začneme liečiť, tým lepší výsledok dosiahneme. Spravidla pacient, ktorý príde hneď po začatí  tinnitu a začne sa pomerne rýchlo liečiť, má  takmer 100 % šancu na doriešenie stavu. Čím neskôr pacient príde, tým horší  výsledok terapie je. Pacient s napr. 1 ročným tinnitom už nemôže väčšinou očakávať úplné vyliečenie.

"Tinnitus je čisto subjektívny vnem. Nik iný ho nepočuje, iba konkrétny pacient." Preto aj meranie tinnitu je možné, len na základe subjektívnych pocitov pacienta, čo môže byť niekedy dosť obtiažné. Pre lekára je ale toto meranie dôležité, pretože vieme porovnať  aspoň subjektívne vnímenie pred a po terapii. Tinnitometriu robíme  pomocou prístroja, ktorý sa volá  audiometer/ prístroj na meranie sluchu/.

Na zdiagnostikovanie príčin vzniku  tinnitu používame Rtg krčnej chrbtice,pravidelné  meranie tlaku krvi, ultrazvuk veľkých krčných ciev,kde zisťujeme prietok krvi týmito cievami. V prípade potreby môžeme doplniť aj CT spánkových kostí hlavy. Podľa potreby, ak nám anamnéza a rozhovor s pacientom naznačujú  nejaký typ ochorenia, ktorý by mohol súvisieť s tinnitom, dopĺňame mnohé iné vyšetrenia.

Nie vždy sa nám podarí  tinnitus úplne vyliečiť. Závisí to od viacerých faktorov. Kedy s liečbou začneme, či zistíme priamu príčinu tinnitu, či sa nám príčinu, ktorá  spôsobuje tinnitus podarí odstrániť/ napr. znížiť tlak krvi/. Pacienti sú preliečovaní liekmi  na zvýšenie prekrvenia zmyslových buniek- na báze ginko  biloba, alebo pomocou  vazodilatancií - sú to lieky na  rozšírenie ciev, ktoré dopomáhajú k lepšiemu prekrveniu zmyslových buniek. Veľmi často, najmä u mladších ľudí dávame tieto lieky formou infúzie, aby sa liečivo v čo  najväčšom množstve a čo najrýchlejšie dostalo  do tela.

Dôležitá  je aj vitaminoterapia - A, E vitamin, magnézium, prípadne lieky na skľudnenie, spravidla len na rastlinnej báze. Je dôležité v období terapie vyhýbať sa stresu. Okrem takejto terapie pacienti s problematickou C - chrbticou absolvujú rehabilitáciu, všetci môžu dostať laserovú  biostimulačnú liečbu priamo na oblasť postihnutého ucha.  Sú  aj rôzne alternatívne terapie ako je akupunktúra,  opakovaný pobyt v hyperbarickej komore. Liečba je veľmi  často všeobecná, pretože nie vždy sa nám podarí zistiť príčina tinnitu. Nám sa osvedčila trojkombinovaná terapia - infúzna liečba, rehabilitácia a laser terapia.

"Tinnitus môžeme liečiť aj pomocou elektronickýh pomôcok. Existuje tzv. generátor šumu." Je to prístroj na batérky, podobný  ako načúvací  aparát, ale tento prístroj  produkuje šum a v podstate mu pomáha prestať vnímať vlastný tinnitus, pretože sa pacient sústredí na vnímanie šumu z generátora. Tento prístroj môže predpísať foniater, ktorý aj pacientovi vysvetlí  ako sa nosí a ako  dlho ho má mať na uchu.

Ako pomocná  liečba je vhodná aj relaxačná  hudba, ktorú  odporúčame nielen v priebehu  dňa, ale aj pri  zaspávaní, pretože veľmi  veľa pacientov vníma tinnitus najviac práve večer a v noci, keď je ticho. Pomáhajú tiež relaxačné cvičenia, uvoľňovacie cvičenia, niektorým jóga. V neposlednom rade aj  rozhovor so  psychológom, ktorý prípadne  navrhne tiež  terapiu alebo spôsob relaxácie.

Pacient s tinnitom môže robiť všetko, čo  mu nespôsobuje  ťažkosti. Väčšina pacientov s týmto problémom neobľubujú ticho, takže mierny hluk je pre nich výhodný. Samozrejme, že neodporúčame chodiť do veľmi  hlučného  prostredia, pretože tu sa môže stav aj zhoršiť. Športovanie alebo cestovanie akýmkoľvek dopravným prostriedkom  väčšinou neovplyvní stupeň tinnitu.

Aj keď sa to možno ľahšie hovorí, ako realizuje, ale pacient s tinnitom by mal byť hlavne v psychickej pohode. Čím viac sa bude pozorovať, tým bude mať pocit, že sa tinnitus zhoršuje. Ak nepomáha terapia odporučená  lekárom, kľudne skúsiť aj nejakú  alternatívu, zistiť sám na sebe, kedy tinnitus  vníma čo najmenej alebo vôbec a venovať sa takým aktivitám, pri  ktorých na tinnitus aspoň na chvíľku  zabudne. Na druhej strane, je vždy potrebné, aby bol pacient s tinnitom správne vyšetrený. Správne vyšetrenie znamená  správne stanovenie diagnózy a tým aj správnu terapiu.