MUDr. Diana Hudáková

"lekár v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku"

Po ukončení štúdia nastúpila v r. 2022 na pozíciu sekundárneho lekára 

Od októbra 202 je zaradená v špecializačnom programe otorinolaryngológia LF UK Bratislava

Fotogaléria